viernes, 18 de febrero de 2011

XXX Aniversari de les Normes d´El Puig

La coordinadora ARV (Accio cultural, social i economica del Regne de Valencia) i la Plataforma Normes d´El Puig commemoraran el XXX Aniversari de l´acte d´Adhesio a les Normes d´El Puig per mig d´un cicle de conferencies (els dies 18, 22, 24, 25 de febrer i 1 i 4 de març) i per a finalisar (6 de març) un acte d´homenage per mig d´una missa valenciana a l´Estil de l´Horta on intervindra el Grup Cultural d´Albades “Els Llauradors de Torrent”, un acte d´exaltacio (parlament, descobriment d´una placa commemorativa, cant de l´Himne nacional valencià i firma en el Llibre d´adhesions), tot acabarà en un dinar de germanor.

Cicle de conferencies

• Divendres, 18 de febrer. “El Pare Fullana. Home d´estudis”, a carrec del Pare Benjami Agulló i Pascual O.F.M., biograf de Lluïs Fullana i Mira.

• Dimarts, 22 de febrer. “Politica i ortografia”, a carrec de Chimo Lanuza i Ortuño, llicenciat en Filologia Hispanica per l´Universitat de Valencia.

• Dijous, 24 de febrer. “Les Normes d´El Puig: critica i desinformacio”, a carrec de Toni Fontelles i Fontestad, llicenciat en Teoria de la Comunicacio i diplomat en Magisteri per l´Universitat de Valencia.

• Divendres, 25 de febrer. “Present i futur de les Normes d´El Puig”, a carrec de Òscar Rueda, Ingenier d´Obres Publiques i Especialiste en Prevencio de Riscs Laborals.

• Dimarts, 1 de març. “Normes d´El Puig: genesis i unes atres qüestions”, a carrec de Manuel Gimeno Juan, llicenciat en Filologia Valenciana per l´Universitat de Valencia.

• Divendres, 4 de març. “La Plataforma Normes d´El Puig: l´ultim intent del s. XX d´unir al valencianisme”, a carrec de Batiste de Gandia, Ingenier Tecnic de Telecomunicacions per l´Universitat Politecnica de Valencia.

Lloc i hora: La Llar, Av. Menéndez i Pelayo, 10 d´Alfafar. 19,30 h.

Homenage a les Normes d´El Puig

• Dumenge, 6 de març. Missa valenciana a l´Estil de l´Horta. Real Monasteri de Santa Maria d´El Puig, 12,30 h.
• Acte d´exaltacio a les Normes (Parlaments, descobriment de placa, cant de l´Himne nacional valencià i firma en el Llibre d´adhesions).
• Dinar de germanor.

http://www.acciorv.com/

Articul relacionat: http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=3676

No hay comentarios: